Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

00:22
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka vialentilka lentilka
00:21
Reposted fromoski oski vialentilka lentilka
00:21
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate vialentilka lentilka
00:20
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Maks Somow
Reposted fromrainbowside rainbowside vialentilka lentilka
00:20
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego vialentilka lentilka
00:20
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialentilka lentilka
00:20
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey vialentilka lentilka
00:19
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable vialentilka lentilka
00:18

Kiedy masz zły humor i ktoś próbuje cię pocieszyć jedzeniem...

kiedy moj przyjaciel probuje pocieszyc mnie jedzeniem
Reposted fromKiro Kiro vialentilka lentilka
00:16
8849 5287
Reposted fromoopsiak oopsiak viahanka hanka

June 06 2015

04:23
5479 18f6
Reposted fromrol rol viakarolajna karolajna
04:22
Nie przestaje się kochać człowieka tylko dlatego, że coś w życiu spieprzył.
— Megan Hart
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarolajna karolajna
04:22

- Kto normalny kupuje dziś dziewczynie kwiaty bez okazji?

- A co w tym dziwnego? Przecież chodzi o to, żeby była szczęśliwa.

— Ł. o.O
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viakarolajna karolajna
04:19
6874 8f33 500
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viakarolajna karolajna
04:19
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
04:16
Alfabet udanych związków kulinarnych
Reposted fromsober sober viakarolajna karolajna
04:16
4428 f1ff 500
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viakarolajna karolajna
04:15
9798 1e4a
Reposted fromscorpix scorpix viakarolajna karolajna
04:13
5087 8a20 500
Reposted fromfoodislove foodislove viakarolajna karolajna
04:13
5228 624c
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viakarolajna karolajna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl